banner banner

Контролен панел с 4 контура ML-1234

Контролен панел с 4 контура ML-1234

Интелигентен аналогово адресируем пожароизвестителен контролен панел с 4 контура, до 127 у-ва в контур, 4 програмируеми управляеми отдалечени входа, 3 сирени изхода, 1 Fire NC/NO relay, 1 Prog. Relay, 1 fault relay. Зонова LED индикация. Възможност за 2 бр. акумулатори 7Аh/12V Пожароизвестителните панели от серията Maxlogic предлагат качествено изпълнение чрез VIP комуникационен протокол. Ръководство и инструкция за употреба на български език. 

Подобни продукти