banner banner

Метал детектор 6 зони ThruScan s6

Метал детектор 6 зони ThruScan s6

  • Метал детектор многозонов ThruScan s6
  • 6 зони на защита
  • 10 нива на защита
  • Автоматична настройка с обкръжаващата среда
  • Напрежение 70-270V 50/60Hz
  • Алармен брояч
  • Комуникация RS232
  • Съвременен дизайн
  • LCD индикация
  • Oпция допълнително захр. UPS
Метал детектор 6 зони ThruScan s6

Документация

Подобни продукти

Метал детектор 3 зони ThruScan s3

Метал детектор 3 зони ThruScan s3

Производител Elektral

Метал детектор 9 зони ThruScan s9

Метал детектор 9 зони ThruScan s9

Производител Elektral

Метал детектор 9 зони ThruScan sX

Метал детектор 9 зони ThruScan sX

Производител Elektral